Fx4-HDR, Fx4-SDI and Fx4 REST API v3.0.1

19 July 2023